Lacrymaria lacrymabunda - Tranende franjehoed

   
Kenmerken:

Voorkomen:

Opmerkingen:
 

Tranende franjehoed, Zwart Water, Venlo. Waarneming 29 september 2013.

 

Tranende franjehoed, Zwart Water, Venlo. Waarneming 2 oktober 2011.

 

   
(c) Loe Giesen