Leotia lubrica - Groene glibberzwam

   
Kenmerken:
Hoed 1-2 cm breed, gewelfd met ingerolde, onregelmatig gelobde rand, gelatineus. Steel fijn kleiachtig, okerkleurig met fijne korreltjes.
Voorkomen:
Vrij algemeen op voedselarme, lemige of leemloze zandgrond of voedselrijke klei of zand in loofbossen en gemengde bossen en lanen.
Opmerkingen:
 

Groene glibberzwam, Beesels Broek. Waarneming 5 november 2013.

 

Groene glibberzwam, Steilrand, Tegelen. Waarneming 3 november 2013.

 

 
 

Groene glibberzwam, Steilrand, Tegelen. Waarneming 22 september 2014.

 

 

   
(c) Loe Giesen